RODO to europejska ustawa o ochronie prywatności, WCHODZĄCA W ŻYCIE w maju 2018 roku.

W miarę, jak gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa, a informacje się mnożą, zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych staje się coraz ważniejsze. RODO określa sposób wykorzystywania i ochrony danych osobowych.

Firmy, takie jak GE Healthcare i nasi klienci, które przetwarzają informacje związane ze zdrowiem, są w pełni zobowiązani do przestrzegania RODO.

Zgodność z GDPR wymaga partnerstwa między Tobą a GE Healthcare, podczas gdy korzystasz z naszych usług. Dbasz o swoich pacjentów i ich dane. Dzielimy to poczucie odpowiedzialności. 

Firma GE Healthcare opracowała racjonalne ramy dla RODO, które ułatwią wdrożenie rozporządzenia. Jednym z najbardziej wymiernych elementów zgodności z RODO jest umowa o przetwarzanie danych, którą muszą podpisać obie strony.

Kluczowe zmiany
wprowadzone przez RODO

ZHARMONIZOWANE PRAWODAWSTWO.

RODO konsoliduje ochronę danych w całej Europie,
aby sprostać wyzwaniom generowanym
przez technologie XXI wieku.

RODO nakłada bezpośrednie obowiązki
na podmioty przetwarzające dane (np. GE Healthcare)
po raz pierwszy na poziomie całej UE.

Jako administrator danych masz obowiązek
powiadomienia swojego organu nadzorczego o naruszeniu
ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin.

RODO odnosi się do ograniczeń i mechanizmów prawnych
(w tym wiążących reguł korporacyjnych) dotyczących
przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską.

RODO wprowadza nową koncepcję odpowiedzialności, która wymaga,
abyś był w stanie wykazać, w jaki sposób przestrzegasz RODO.
Zarówno Ty, jak i GE Healthcare, musicie prowadzić szczegółowe rejestry
działań związanych z przetwarzaniem danych i wdrażać odpowiednie środki
technologiczne i organizacyjne.

RODO zapewnia organom nadzorczym szerokie uprawnienia w zakresie
egzekwowania podporządkowania się rozporządzeniu, w tym uprawnienia
do nakładania wysokich grzywien. Możesz zostać ukarany grzywną w
wysokości do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu.

Nadszedł czas, aby przygotować się do spełnienia wymogów RODO.

GE Healthcare jest
zaufanym partnerem

Zaangażowani ciągle na rzecz naszych klientów, pracowaliśmy uważnie przez ostatnie lata, aby pomóc Państwu w spełnieniu unijnych wymogów ochrony danych.

ISO 27001*

Firma GE Healthcare certyfikowała najważniejsze elementy
Zdalnych Usług Klienta w ramach tego systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji (ISMS). *
Zobacz tutaj certyfikat ISO 27001.

* zgodnie z tymi ramami zakres i zastosowanie tych certyfikatów będzie stale ulepszana

Mamy dedykowany zespół ds. Ochrony prywatności
bezpieczeństwa w celu opracowania i wspierania polityk, procesów i szkoleń.

Wymagania dotyczące poszanowania prywatności są rozważane
podczas rozwijania wszystkich naszych produktów i usług.

W przypadku przepływu danych do państw spoza Unii Europejskiej GE Healthcare
opiera się na zatwierdzonych przez UE mechanizmach prawnych (Umowa wg
klauzul wzorcowych, Tarcza prywatności, Wiążące reguły korporacyjne).

GE Healthcare jako podmiot przetwarzający dane przenosi obowiązki,
które ma wobec Ciebie, jako Administrator danych, na swoich dostawców
przetwarzających Twoje dane w jego imieniu.

GE Healthcare zmienia swój proces badania incydentów
naruszenia rozporządzenia w celu wsparcia powiadomienia
o takim naruszeniu, jeśli będzie ono wymagane.

Stale przeprowadzamy proces oceny skutków przetwarzania
dla ochrony danych osobowych (DPIA).

Zastanów się, w jaki sposób możesz wykorzystać możliwości i sposoby zapewniania zgodności z rozporządzeniem wykorzystywane przez GE Healthcare w ramach własnego systemu zapewniania zgodności z rozporządzeniem.

PODPISZ UMOWĘ O PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

PODPISZ UMOWĘ O PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH